Collezioni

Store Locator

Novgorod
VALENTINO

25, Bolshaya Pokrovskaya
Novgorod
(+7) 8314333203Mappa

mosca
VALENTINO

Tsum, Petrovka Street, 2
mosca
(+7) 4959337300Mappa

VALENTINO

c/o Vremena Goda, Kutuzovsky Prospect 48
mosca
(+7) 4959814961 Mappa

ekaterinburg
VALENTINO

Valentino Boutique c/o Limerance, Voevodina 8
ekaterinburg
(+7) 3432158001Mappa

SAN PIETROBURGO
VALENTINO

BABOCHKA, NEVSKY PROSPECT 153
SAN PIETROBURGO
(+7) 8127173683Mappa

Storelocator
SHOP ONLINE