Collections

Store Locator

Novgorod
VALENTINO

25, Bolshaya Pokrovskaya
Novgorod
(+7) 8314333203Map

moscow
VALENTINO

Tsum, Petrovka Street, 2
moscow
(+7) 4959337300Map

VALENTINO

c/o Vremena Goda, Kutuzovsky Prospect 48
moscow
(+7) 4959814961 Map

ekaterinburg
VALENTINO

Valentino Boutique c/o Limerance, Voevodina 8
ekaterinburg
(+7) 3432158001Map

SAN PETERSBURG
VALENTINO

BABOCHKA, NEVSKY PROSPECT 153
SAN PETERSBURG
(+7) 8127173683Map

Storelocator
SHOP ONLINE